Ako si vybrať správne tepelné čerpadlo?

Navrhnutie tepelného čerpadla vzduch-voda zahŕňa niekoľko krokov:

1. Výber miesta inštalácie: Vyberte miesto pre inštaláciu tepelného čerpadla, kde je dostatok priestoru pre vonkajšiu jednotku a kde je možné vziať vzduch. Ideálne miesto by malo byť chránené pred priamym vetrom, aby sa minimalizovali straty energie.

2. Výber tepelného čerpadla: Existuje niekoľko typov tepelných čerpadiel vzduch-voda:

  • Split systém s nástennou vnútornou jednotkou
  • Spli systém s vnútornou jednotkou s integrovaným zásobníkom na TÚV
  • Monoblok

3. Výpočet tepelnej záťaže: Spočítajte tepelnú záťaž vášho domu, aby ste vedeli, aký výkon tepelného čerpadla potrebujete. Tento výkon by mal byť schopný pokryť potreby vykurovania a prípadne aj ohrevu teplej vody pre domácnosť.

4. Inštalácia vonkajšej jednotky: Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla by mala byť nainštalovaná tak, aby sa minimalizovali hluk a vibrácie. Dobré umiestnenie je na rovnej ploche mimo priameho dosahu vetra.

5. Inštalácia vnútornej jednotky (prípad split systém): Vnútorná jednotka tepelného čerpadla by mala byť inštalovaná v interiéri domu (ideálne technická miestnosť), kde sa može napojiť na rozvody vody a TÚV. Je dôležité zabezpečiť dobrú izoláciu potrubia, aby sa minimalizovali tepelné straty.

6. Pripojenie k systému vykurovania a ohrevu teplej vody:  Tepelné čerpadlo musí byť pripojené k systému vykurovania domu a prípadne aj k ohrevu teplej vody. Vykonajte potrebné úpravy na existujúcom systéme, aby bol tepelný čerpadlo správne integrované.

7. Testovanie a ladenie: Po inštalácii je dôležité otestovať a následne zladené tepelné čerpadlo, aby bolo zabezpečené jeho optimálne fungovanie. Toto zahŕňa overenie tlaku, teploty a prúdenia chladiva a overenie správneho fungovania riadiaceho systému.

8. Údržba: Pravidelná údržba je kľúčová pre dlhodobý a efektívny chod tepelného čerpadla. Zabezpečte, aby boli filtre čisté, potrubie nepoškodené a že je systém správne naplnený chladivom.

9. Monitorovanie a optimalizácia: Po inštalácii sledujte spotrebu energie a výkon tepelného čerpadla a vykonajte prípadné úpravy na optimalizáciu efektívnosti.

Tieto kroky vám pomôžu úspešne navrhnúť a nainštalovať tepelné čerpadlo vzduch-voda pre vašu domácnosť. Nezabudnite tiež skontrolovať miestne predpisy a normy týkajúce sa inštalácie tepelných čerpadiel.