Prečo je dôležité vetranie?

90% času trávime v uzavretých priestoroch

Minulosť

prirodzené vetrenie netesnosťami v oknách a konštrukciách

Súčasnosť

vysoké nároky na energetickú účinnosť budov sú sprevádzané inštaláciou materiálov so zameraním na vysokú tesnosť, zvukovú nepriepustnosť, energetickú spotrebu…

Negatívne stránky súčasných tesných budov

- vznik a premnoženie plesní a hnilôb

- rozmnoženie roztočov – vznik alergických reakcií

- zlý vnútorný vzduch ovplyvňuje pohodu a môže dokonca viesť k trvalému poškodeniu zdravia

- poškodenie budov

- straty v súkromnom aj verejnom sektore

Riešenie?

Nutnosť zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia vetraním s prihliadnutím na elimináciu energetických strát budovy