UPOZORNENIE: Momentálne pracujeme na aktualizácii cien podľa nových dodávateľských cenníkov. Preto Vás chceme milo upozorniť, že niektoré ceny sa môžu od uvedených na e-shope - líšiť. V takom prípade Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Ďakujeme za pochopenie, Team ECO Technologies s.r.o.

Dotácia na ekologické bývanie

 

VÝZVA Č. N3/2020 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE VO VÝŠKE  8 000 EUR

Termín: 16.11.2020 - 30.11.2020 

 

aktualizované: 27. októbra 2020

Rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie teraz môžu získať dotáciu  vo výške až 8 000 EUR. Ministerstvo dopravy a výstavby už vyhlásilo Výzvu N3/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku. 

Rodinným domom s takmer nulovou potrebou energie je budova, ktorá patrí do energetickej triedy A0. Takáto budova musí mať efektívnu tepelnú ochranu a energiu získavať v čo najvyššej možnej miere z obnoviteľných zdrojov, čo zabezpečí jej vysokú energetickú hospodárnosť.

 Podmienky poskytnutia príspevku:

 • rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

 • primárna energia v energetickej triede A0

 • kolaudačné rozhodnutie je vydané najskôr v roku 2018

 • rodinný dom sa nachádza na území SR

 • rodinný dom je výlučne na bývanie

 • podlahová plocha domu je maximálne 200 m2

 • obalové stavebné konštrukcie domu spĺňajú kritéria pre budovy v energetickej triede A0

 • správne vyplnená elektronická žiadosť

 • doručenie podkladov v lehote 10 dní na Ministerstvo dopravy a výstavby

 

 Termín podávania elektronických žiadostí

16.11.2020 – 30.11.2020

(Alebo do naplnenia maximálneho možného počtu 160 elektronicky zaevidovaných žiadostí).

 

Čím skôr podáte žiadosť a čím skôr predložíte kompletné dokumenty k žiadosti, tým skôr získate dotáciu.  Odporúčame podať žiadosť hneď od spustenia dotácií, kedže počet elektronicky zaevidovaných žiadostí je limitovaný.

 

Aké sú kroky pri podávaní žiadosti o dotáciu (čo potrebujeme vedieť)?

Žiadosť o príspevok je možné podať len elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.byvajteusporne.sk .

Pred podávaním elektronickej žiadosti si prichystajte tieto dokumenty: List vlastníctva, Energetický certifikát, Kolaudačné rozhodnutie, Občiansky preukaz (v prípade ďalších spoluvlastníkov, alebo bezpodielového vlastníctva medzi manželmi potrebujete aj ich údaje). Tiež musíte mať zriadenú e-mailovú schránku.

V prípade úspešného zaevidovania žiadosti Vám bude na emailovú adresu, ktorú uvediete v 1. kroku formulára žiadosti, doručené potvrdenie s tlačivom vyplnenej žiadosti vo formáte .pdf, ktorú bude potrebné vytlačiťpodpísať na vyznačenom mieste a do 10 dní  zaslať, alebo doručiť spolu s prílohami na adresu ministerstva:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Námestie slobody č. 6

P.O.BOX 100

Dokumenty označte v sprievodnom liste identifikačným číslom žiadosti. (vo formáte napr. N3/2020/501)

 

Ktoré prílohy  musíte fyzicky doložiť k elektronickej žiadosti o poskytnutie príspevku?

 

1. Projektová dokumentácia rodinného domu

2. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu – najskôr z roku 2018

3. Fotodokumentácia rodinného domu

4.a Písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov - v prípade podielového spoluvlastníctva rodinného domu

4.b Plnomocenstvo druhého z manželov - v prípade bezpodielového spoluvlastníctva rodinného domu

- ak je rodinný dom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, prílohy č. 4a a č. 4b sa nepredkladajú.


V konaní o poskytnutí príspevku sa vychádza z predloženej žiadosti vrátane príloh, ktorá aj po rozhodnutí musí zostať súčasťou spisu ministerstva. Preto Vám podaná žiadosť ani jej prílohy Vám nebude vrátená.                                                                                                

 

Na čo si dať pozor?

- na nedodržanie stanovenej 10 dňovej lehoty na predloženie dokladov žiadateľa,

- predmetom žiadosti musí byť rodinný dom, využívaný výhradne na bývanie, nesmie to byť  rekreačný objekt, ani iný objekt

- podlahová plocha nesmie presiahnuť stanovených 200 m2,

- príspevok nie je možné kombinovať s inou dotačnou podporou, napríklad s podporou zo štátneho fondu rozvoja bývania, alebo z projektov financovaných Európskou úniou v rámci iných podporných programov ako napr. Zelená domácnostiam..

 

V čom Vám môžeme pomôcť my?

Naša spoločnosť ECO Technologies s.r.o. bola založená v roku 2012 za účelom sprístupnenia energeticky nenáročných, kvalitných a overených výrobkov (tzv. ekologických technológií) v oblasti chladenia, vetrania, vykurovania a odvlhčovania v naozaj zaujímavých cenách a to nielen pre profesionálov z oboru, ale aj pre bežných zákazníkov.

Sme certifikovaný partner pre montáž tepelných čerpadiel Daikin a Panasonic a s predajom viac ako 1000 ks klimatizácií, 300 ks tepelných čerpadiel, 100 ks rekuperácií. Vďaka týmto číslam patríme k najväčším na Slovensku v danom odvetví. 

Z našej ponuky si môžete vybrať kvalitné tepelné čerpadlá a rekuperácie, ktoré využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov. Takéto zariadenia prispievajú nielen ku zvýšeniu komfortu ale navyše Vám zabezpečia úsporu financií (nízka spotreba energie, vysoká účinnosť) a dlhodobú spokojnosť. S našimi zariadeniami môžete dosiahnuť energetickú úroveň domu A0.

Výhoda spolupráce s ECO Technologies s.r.o.

 

 Nezabudnite, v tomto období ponúkame na zariadenia a montáž zľavy až do výšky 25%

 

Pre viac informácií, prípadne spracovanie cenovej ponuky priamo pre vašu domácnosť nás navštívte osobne na našom Showroome v Košiciach alebo Michalovciach.

Tešíme sa na Vás! :)

 

Ako funguje tepelné čerpadlo a prečo by ste si ho mali zakúpiť?

 

 

Tepelné čerpadlo je vykurovacie zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov. Odoberá teplo z vonkajšieho  prostredia a následne ho pri vyššej teplote odovzdáva do vykurovacieho systému.

Výhody tepelného čerpadla:

 • úspora viac než 70 až 80% nákladov na vykurovanie

 • možnosť chladenie aj kúrenia

 • možnosť ohrevu teplej úžitkovej vody

 • nenáročná obsluha

 • mesačné náklady na vykurovanie nižšie ako u plynového kotla

 • možnosť požiadať o zvýhodnenú sadzbu elektriny (22h nízka tarifa)

 • šetrnosť k životnému prostrediu

 

V prípade, že máte záujem o kúpu úsporného vykurovacieho zariadenia, naša spoločnosť, ECO Technologies, vám ponúka vysoko úsporné tepelné čerpadlá Daikin Altherma. Tieto čerpadlá typu vzduch-voda extrahujú teplo z vonkajšieho prostredia a vygenerujú až dve tretiny tepla úplne zadarmo. Zariadenia Daikin Altherma poskytujú celoročný komfort a navyše sú vhodné do všetkých klimatických oblastí.

 

 Ako funguje rekuperácia a aké sú výhody núteného vetrania?

 

Rekuperácia je vlastne spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru a tak minimalizuje tepelné straty. Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla.

Pri nových/moderných rodinných domoch s nízkou energetickou stratou vetranie oknami odvádza veľkú časť tepla, ktorý je potrebné dodávať do budovy. Vetranie rekuperáciou znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania.

Výhody rekuperácie:

 • znižuje tepelné straty

 • privádzanie čerstvého vzduchu

 • odvádzanie vydýchaného vzduchu, vlhkosti a stála výmena vzduchu

 • ochrana zdravia vyvarovaním sa alergiám (filtre)

 • energetická úspora

 

Ak máte záujem o kúpu rekuperácie, ponúkame Vám vysoko úspornú centrálnu vetraciu jednotku zn. Dantherm s  účinnosťou rekuperácie až do 96%.  Zabudovaný vysokoúčinný entalpický protiprúdový rekuperátor pre spätné získavanie tepla a vlhkosti z odsávaného vzduchu a nízkoenergetické ventilátory s EC motorom garantujú pre užívateľa zníženie nákladov na energie spojené s vetraním.

 

 V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, osobne v našom showroome, alebo telefonicky, mailom. 

 

Showroom / Predajňa Košice

Moldavská cesta 43 (oproti Hornbachu)

obchod@ecotech.sk

Predajňa tel.: 0918 258 445


Showroom / Predajňa Michalovce

Fraňa Kráľa 6547 (priestory OC AWIN)

michalovce@ecotech.sk

Predajňa tel.: 0918 674 997

Dokumenty na stiahnutie

application/pdf
Postup_dotacie.pdf
veľkosť: 162.68 KB
application/pdf
VZOR_Plnomocenstvo_manzelov.pdf
veľkosť: 142.18 KB
application/pdf
VZOR_Suhlas_spoluvlastnika.pdf
veľkosť: 71.54 KB
Vyhľadavanie
Cena s DPH:
1 373,00 € 1 030,00 €
-25%858,33 € bez DPH
Do košíka
Samsung klimatizácia, vnútorná + vonkajšia, infraovládanie, Wind Free, R32, Qch= 2,5kW, Qvyk= 3,2kW
758,40 € 720,00 €
-5%600,00 € bez DPH
Do košíka
Airwell klimatizácia, vnútorná + vonkajšia jednotka, infraovládanie, R32, Qch=3,52kW, Qvyk=3,81kW
1 530,00 € 1 224,00 €
-20%1 020,00 € bez DPH
Do košíka
Klimatizácia s čističkou vzduchu NanoeX, A+++, vnútorná+vonkajšia, infraovládanie, Wifi, R32, Qvh=2,50kW, Qvyk=3,4kW
2 655,60 € 2 257,00 €
-15%1 880,83 € bez DPH
Do košíka
Daikin Stylish klimatizácia vnútorná + vonkajšia, infraovládanie, WiFi adaptér, R 32, Qch=2,5kW, Qvyk=2,8 kW, strieborná
758,40 € 720,00 €
-5%600,00 € bez DPH
Do košíka
Airwell klimatizácia, vnútorná + vonkajšia jednotka, infraovládanie, R32, Qch=3,52kW, Qvyk=3,81kW
1 530,00 € 1 224,00 €
-20%1 020,00 € bez DPH
Do košíka
Klimatizácia s čističkou vzduchu NanoeX, A+++, vnútorná+vonkajšia, infraovládanie, Wifi, R32, Qvh=2,50kW, Qvyk=3,4kW
2 655,60 € 2 257,00 €
-15%1 880,83 € bez DPH
Do košíka
Daikin Stylish klimatizácia vnútorná + vonkajšia, infraovládanie, WiFi adaptér, R 32, Qch=2,5kW, Qvyk=2,8 kW, strieborná
1 530,00 € 1 224,00 €
-20%1 020,00 € bez DPH
Do košíka
Klimatizácia s čističkou vzduchu NanoeX, A+++, vnútorná+vonkajšia, infraovládanie, Wifi, R32, Qvh=2,50kW, Qvyk=3,4kW
2 655,60 € 2 257,00 €
-15%1 880,83 € bez DPH
Do košíka
Daikin Stylish klimatizácia vnútorná + vonkajšia, infraovládanie, WiFi adaptér, R 32, Qch=2,5kW, Qvyk=2,8 kW, strieborná
2 655,60 € 2 257,00 €
-15%1 880,83 € bez DPH
Do košíka
Daikin Stylish klimatizácia vnútorná + vonkajšia, infraovládanie, WiFi adaptér, R 32, Qch=2,5kW, Qvyk=2,8 kW, strieborná
2 713,00 € 2 442,00 €
-10%2 035,00 € bez DPH
Do košíka
Centrálna rekuperačná jednotka pre byty a rodinné domy
57,00 € 51,00 €
-11%42,50 € bez DPH
Do košíka
Axiálny ventilátor PUNTO FOUR, Qv=85m3/h, Ps=29Pa
3 888,00 € 3 499,00 €
-10%2 915,83 € bez DPH
Do košíka
TOP centrálna vertikálna rekuperačná jednotka, entalpický rekuperátor, predohrev
183,00 € 165,00 €
-10%137,50 € bez DPH
Do košíka
Axiálny ventilátor Punto Evo s časovačom a guľôčkovými ložiskami, 2 otáčky, Qv=65/95 m3/h, Ps=24.52/46,09Pa
57,00 € 51,00 €
-11%42,50 € bez DPH
Do košíka
Axiálny ventilátor PUNTO FOUR, Qv=85m3/h, Ps=29Pa
3 888,00 € 3 499,00 €
-10%2 915,83 € bez DPH
Do košíka
TOP centrálna vertikálna rekuperačná jednotka, entalpický rekuperátor, predohrev
183,00 € 165,00 €
-10%137,50 € bez DPH
Do košíka
Axiálny ventilátor Punto Evo s časovačom a guľôčkovými ložiskami, 2 otáčky, Qv=65/95 m3/h, Ps=24.52/46,09Pa
117,00 € 105,00 €
-10%87,50 € bez DPH
Do košíka
Dizajnový axiálny ventilátor s časovým dobehom a vysokým vzduchovým výkonom, nízkou hlučnosťou, Qv=90 m3/h, Ps=39,23Pa
3 888,00 € 3 499,00 €
-10%2 915,83 € bez DPH
Do košíka
TOP centrálna vertikálna rekuperačná jednotka, entalpický rekuperátor, predohrev
183,00 € 165,00 €
-10%137,50 € bez DPH
Do košíka
Axiálny ventilátor Punto Evo s časovačom a guľôčkovými ložiskami, 2 otáčky, Qv=65/95 m3/h, Ps=24.52/46,09Pa
117,00 € 105,00 €
-10%87,50 € bez DPH
Do košíka
Dizajnový axiálny ventilátor s časovým dobehom a vysokým vzduchovým výkonom, nízkou hlučnosťou, Qv=90 m3/h, Ps=39,23Pa
183,00 € 165,00 €
-10%137,50 € bez DPH
Do košíka
Axiálny ventilátor Punto Evo s časovačom a guľôčkovými ložiskami, 2 otáčky, Qv=65/95 m3/h, Ps=24.52/46,09Pa
117,00 € 105,00 €
-10%87,50 € bez DPH
Do košíka
Dizajnový axiálny ventilátor s časovým dobehom a vysokým vzduchovým výkonom, nízkou hlučnosťou, Qv=90 m3/h, Ps=39,23Pa
117,00 € 105,00 €
-10%87,50 € bez DPH
Do košíka
Dizajnový axiálny ventilátor s časovým dobehom a vysokým vzduchovým výkonom, nízkou hlučnosťou, Qv=90 m3/h, Ps=39,23Pa
V skratke o nás
Spoločnosť ECO Technologies s.r.o. bola založená za účelom sprístupnenia energeticky nenáročných, kvalitných a overených výrobkov (tzv. ekologických technológií) v oblasti chladenia, vetrania, vykurovania a odvlhčovania v naozaj zaujímavých cenách a to nielen pre profesionálov z oboru, ale aj pre bežných zákazníkov. Cieľom je ponúkať produkty, ktoré prispievajú ku zvýšeniu komfortu užívateľov a navyše im zabezpečia úsporu financií (nízka spotreba energie, vysoká účinnosť) a dlhodobú spokojnosť.
Sledujete nás na
&