Kontakty

Predajňa / Showroom

ECO Technologies s.r.o.

Moldavská cesta 43 (oproti Hornbachu)
040 11 Košice

e-mail: obchod@ecotech.sk

 

Ing. Matej Petrík - predajca

 tel.: 0917 733 013

 e-mail: petrik@ecotech.sk 

 Poradí Vám pri výbere: 

 – Ventilátora

 – Klimatizácie 

 – Rekuperácie

 

 Stanislava Marcinková - predajca

 tel.:  0918 258 445

 e-mail: obchod@ecotech.sk

 Poradí Vám pri výbere:  

 – Klimatizácie 

 

 Michal Bočko - konateľ

 tel.:  0908 455 369

 e-mail: bocko@ecotech.sk

 Poradí Vám pri výbere: 

 – Tepelného čerpadla

 – Vykurovania

 

  V prípade reklamácie kontaktujte prosím:

  Stanislava Marcinková, tel.: 0918 258 455

  V prípade poruchy kontaktujte prosím: 

  Michal Bočko, tel.: 0908 455 369

 

Na základe tel.kontaktu si môžete dohodnúť stretnutie aj mimo otvaracích hodín.    

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ecotechnologies.sk je spoločnosť ECO Technologies, s.r.o., Klinčeková 4, 078 01 Sečovce, IČO: 46877517, IČ DPH: SK2023633282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30956/V.

Zodpovedná osoba:
Michal Bočko

Orgán dozoru: 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
Vrátna č.3, 043 79 Košice I. 
Odbor ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
č. účtu: 292 9884 967/1100 
IBAN: SK46 1100 0000 0029 2988 4967

Kontakty:

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať na e-mailovej adrese obchod@ecotech.sk alebo na tel.čísle 0917 733 013, v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.