Kontakty

Predajňa / Showroom

ECO Technologies s.r.o.

Moldavská cesta 43 (oproti Hornbachu)
040 11 Košice

e-mail: obchod@ecotech.sk

 

Ing. Matej Petrík

obchodný zástupca

tel.: 0918 258 445

e-mail: obchod@ecotech.sk

 

Ing. Peter Cigánek

obchodný manažér

tel.: 0917 733 013

e-mail: ciganek@ecotech.sk

Na základe tel.kontaktu si môžete dohodnúť stretnutie aj mimo otvaracích hodín.    

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ecotechnologies.sk je spoločnosť ECO Technologies, s.r.o., Klinčeková 4, 078 01 Sečovce, IČO: 46877517, IČ DPH: SK2023633282, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30956/V.

Zodpovedná osoba:
Michal Bočko

Orgán dozoru: 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
Vrátna č.3, 043 79 Košice I. 
Odbor ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
č. účtu: 292 9884 967/1100 
IBAN: SK46 1100 0000 0029 2988 4967

Kontakty:

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať na e-mailovej adrese obchod@ecotech.sk alebo na tel.čísle 0917 733 013, v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.