Informácie k inštalácií

Cena za montáž klimatizácie (DO 3,5 kw) je od 250€

- pre vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou do 3m 
- ak rozvody (izolované medené potrubie, kondenz, komunukácia) budú vedené po stene v krycej lište
- pre prechod cez jednu stenu do hrúbky max. 45 cm (nie panel)
 
V cene je len spotrebný a montážny materiál ako:
skrutky, hmoždinky, izolované medené potrubie do vzdialenosti 3m, prepojovací kábel, odvod kondenzátu, štand. biela krycia lišta.
 
Cena nezahŕňa:
- Konzolu pod vonkajšiu jednotku, ak je potrebná (od 25€/ks).
- Prívod elektroinštalácie k napájaniu klimatizácie (istenie).
- Izolované medené potrubie, estetické kryty, el.kábel. nad 3m (20€/m).
- Vyvrtanie diery na prechod potrubia (cca 55mm) do panelu (+50€).
- Doplnenie chladivá(ak je to potrebné v závislosti od zariadenia a dĺžky potrubia).
- Chemickú kotvu (ak je potrebná - väčšinou dutá tehla) 10€/ks.
 
Preferujeme odbornú obhliadku a na základe nej stanoviť cenu za montáž s minimálnou odchýlkou konečnej ceny!
 
 
 Cena za montáž klimatizácie (OD 3,5 kw) je od 280€ 
 
- pre vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou do 3m 
- ak rozvody (izolované medené potrubie, kondenz, komunukácia) budú vedené po stene v krycej lište
- pre prechod cez jednu stenu do hrúbky max. 45 cm (nie panel)
 
V cene je len spotrebný a montážny materiál ako:
skrutky, hmoždinky, izolované medené potrubie do vzdialenosti 3m, prepojovací kábel, odvod kondenzátu, štand. biela krycia lišta.
 
Cena nezahŕňa:
- Konzolu pod vonkajšiu jednotku, ak je potrebná (od 30€/ks).
- Prívod elektroinštalácie k napájaniu klimatizácie (istenie).
- Izolované medené potrubie, estetické kryty, el.kábel. nad 3m (25€/m).
- Vyvrtanie diery na prechod potrubia (cca 55mm) do panelu (+50€).
- Doplnenie chladivá(ak je to potrebné v závislosti od zariadenia a dĺžky potrubia).
- Chemickú kotvu (ak je potrebná - väčšinou dutá tehla) 10€/ks.
 
Preferujeme odbornú obhliadku a na základe nej stanoviť cenu za montáž s minimálnou odchýlkou konečnej ceny!
 
 
POZOR! Ponúkame aj komplet montáž s rozvodmi podlahového vykurovania a vody do novostavieb!
 
- prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou
- rozvody podlahového vykurovania, rozdelovačov a zdravotechniky
- odborné spustenie čerpadla do prevádzky
 
Spracujeme Vám ponuku aj na kompletnú inštaláciu tepelného čerpadla aj s rozvodmi ÚK na základe Vašho projektu, prípadne obhliadky novostavby.
Prípadne Vám vieme spracovať projekt vykurovania.
 
Preferujeme odbornú obhliadku a na základe nej stanoviť cenu za montáž s minimálnou odchýlkou konečnej ceny! 
 
Montáž vykonávame len ku tepelným čerpadlám ktoré boli zakúpene u nás!